PrintAaa

Quy định mới về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ

15:12 01/06/2023
Ngày 31/5/2023, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BNV quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nhgiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ.