Số 40/QĐ-TTg

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu Số 40/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Ngày ban hành 27-07-2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm