PrintAaa

Chuẩn bị chu đáo các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

08:32 19/08/2016

Sáng 18/8, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII. Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị.

chuan bi chu dao cac noi dung cho ky hop thu 2 hdnd tinh khoa xvii

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến sẽ được tổ chức trong 1 ngày vào khoảng thời gian từ 16-20/9/2016. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, thông qua 12 nội dung chuyên đề gồm: các tờ trình và dự thảo nghị quyết; xem xét, đánh giá tình hình thực hiện một số cơ chế chính sách trọng tâm giai đoạn 2011-2015; thông qua các nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác…

chuan bi chu dao cac noi dung cho ky hop thu 2 hdnd tinh khoa xvii

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trình bày kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh gửi văn bản, tài liệu phục vụ kỳ họp trước ngày 5/9 để các ban HĐND tỉnh thẩm tra, hoàn thiện phục vụ kỳ họp trước ngày 10/9. Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin về kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai chu đáo các phần việc của mình...

Tại hội nghị, đại biểu đã tiến hành thảo luận, phân tích, đánh giá sự cần thiết, thời điểm ban hành các nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí, học phí; chính sách đối với Trường Đại học Hà Tĩnh; huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh thành đô thị loại 3; quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và một số nội dung khác…

chuan bi chu dao cac noi dung cho ky hop thu 2 hdnd tinh khoa xviiChủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Nếu thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số phí, loại phí thì cần giảm hoặc giữ nguyên mức như hiện nay đối với các xã ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường, nhất là về học phí. Nhất trí ban hành Nghị quyết thực hiện Đề án huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại 3 vào năm 2020. Riêng đối với thị xã Kỳ Anh, cần nghiên cứu lại và đề xuất thông qua ở kỳ họp sau.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng: Kỳ họp được tổ chức trong 1 ngày là phù hợp với tinh thần cải cách hành chính, nhưng cần phải thực sự đảm bảo chất lượng. Về nội dung, ngoài các báo cáo đã nêu trong kế hoạch, cần phải chuẩn bị, bổ sung thêm báo cáo về phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm và báo cáo về sự cố môi trường biển. Đối với các báo cáo về chính sách đã ban hành, cần phải được đánh giá căn cơ, có phản biện, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và các nguyên nhân tồn tại.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí cần phải thông qua, nhưng nên xem xét kỹ, nhất là đối với việc ưu tiên các xã ven biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường và thu phí vệ sinh môi trường; một số nghị quyết chỉ nên xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư PPP cần phải xác định rõ cái nào cần thiết phải thực hiện theo hình thức này; Nghị quyết về thực hiện Đề án huy động nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị loại 3 là cần thiết, nhưng cần thông qua vào thời điểm phù hợp...

Tiến Phúc

Theo http://baohatinh.vn