PrintAaa

Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy: Bước đột phá cải cách hành chính!

07:10 19/08/2016

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong các nhiệm vụ đột phá, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung cao cho việc cải cách hành chính. BTV Tỉnh ủy xác định sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ KT-XH.

Nhiều việc phải làm

Trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, ít khi có kết luận ở cấp địa phương mà nội dung lại tác động sâu sắc đến hệ thống chính trị, bộ máy với nhiều việc phải làm trong thời gian dài như Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”. Kết luận ra đời trên cơ sở nội dung của cuộc họp BTV Tỉnh ủy ngày 8/6/2016. Trọng tâm của kết luận là thống nhất chủ trương xây dựng “Đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”.

ket luan 05 cua btv tinh uy buoc dot pha cai cach hanh chinh

Việc hình thành các trung tâm hành chính công cấp huyện trong tương lai sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giao dịch giữa doanh nghiệp, người dân với chính quyền.

Từ sự bàn bạc, phân tích thực tế hoạt động của bộ máy, BTV Tỉnh ủy đã đề ra một số định hướng khi xây dựng đề án. Theo đó, trọng tâm vẫn là việc nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương cấp huyện, cơ sở. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở, phương tiện thiết bị, kinh phí thu chi... Thực hiện thí điểm sáp nhập, nhất thể hóa một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện như: Ủy ban Kiểm tra với thanh tra nhà nước; ban tổ chức với phòng nội vụ; ban tuyên giáo với trung tâm bồi dưỡng chính trị và phòng văn hóa - thông tin… Đề xuất thí điểm sáp nhập, thành lập một cơ quan tham mưu, giúp việc của MTTQ và các đoàn thể. Xây dựng đề án sáp nhập các xã dưới 3.000 người; thí điểm mô hình bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế.

Vào cuộc khẩn trương

Ngay sau khi kết luận được ban hành, BTV Tỉnh ủy đã quán triệt sâu rộng tới cán bộ cốt cán toàn tỉnh. Hiện tại, ban chỉ đạo thực hiện đề án đang tích cực chỉ đạo tổ biên soạn xây dựng đề cương khảo sát tình hình tổ chức bộ máy, thực trạng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo tìm hiểu bước đầu, nội dung của việc khảo sát được xây dựng khá cụ thể như: tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị; số lượng, chất lượng, độ tuổi, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát biên chế như tình trạng dôi dư, thiếu, hợp đồng...

Thể hiện quyết tâm cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước, ngày 15/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã ký Công văn số 3295 về việc triển khai Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy. Công văn đề cập 5 nội dung quan trọng, giao cụ thể trách nhiệm tham mưu cho các sở, ngành, có thời hạn cụ thể. Hiện tại, Sở Nội vụ đang phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng đề án thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh để báo cáo UBND tỉnh; tiến hành các thủ tục thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Sở GD&ĐT, Sở Y tế tập trung rà soát hệ thống giáo dục, nghiên cứu mô hình tổ chức ngành y đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối và chi phí.

Dẫu chỉ mới hơn 1 tháng Kết luận 05 được ban hành, song cấp ủy các đơn vị cấp huyện hầu hết đã tổ chức quán triệt. Quan trọng hơn, thường trực, BTV cấp ủy đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản pháp luật để xây dựng đề án. Bên cạnh huyện Đức Thọ đã nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND huyện, Hương Sơn cũng đã điều động đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo sang giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện, tạo cơ hội cho việc nhất thể hóa ban tuyên giáo với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Nghi Xuân đang đăng ký xây dựng trung tâm hành chính công cấp huyện...

ket luan 05 cua btv tinh uy buoc dot pha cai cach hanh chinh

Việc sáp nhập xã quy mô dưới 3.000 người gặp khó do quá trình phát triển, các kết quả đạt được không giống nhau, nhất là trong xây dựng NTM

Những vướng mắc cần tháo gỡ

Mặc dù các cấp đã vào cuộc tích cực, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận để xây dựng đề án, song vẫn còn nhiều băn khoăn. Tại cuộc giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, nhiều trưởng ban tổ chức huyện ủy cho rằng, cần thí điểm một địa phương một nội dung sáp nhập, nhất thể hóa các cơ quan có chức năng tương đương; cơ chế hoạt động sau khi sáp nhập sẽ như thế nào.

Một số cán bộ cấp ủy, trong đó có một bí thư huyện ủy khi được hỏi về triển khai Kết luận 05 đã thẳng thắn nêu những khó khăn do sự chồng chéo giữa các quy định: hoạt động công tác Đảng chủ yếu tuân theo điều lệ, trong khi cơ quan nhà nước thì theo luật, vì thế, khi hợp nhất một số cơ quan sẽ phải tính toán rất kỹ, chẳng hạn như hợp nhất ủy ban kiểm tra với thanh tra thì xử lý mối quan hệ thanh tra viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, ủy viên UBND huyện như thế nào? Việc sáp nhập xã quy mô dưới 3.000 người cũng gặp khó do quá trình phát triển, các thành tích, kết quả đạt được không giống nhau, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy tiên lượng được những khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có lãnh đạo cấp huyện đều bày tỏ sự cần thiết đối với việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy. Mọi kết quả còn ở phía trước, song với tinh thần, quyết tâm ấy, tin tưởng rằng, những bước chuyển biến tích cực của chất lượng, hiệu quả bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức sẽ thể hiện rõ trong tương lai không xa.

Mạnh Hà

Theo http://baohatinh.vn