PrintAaa

Sớm kiện toàn bộ máy HĐND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh

22:22 27/05/2015

(Baohatinh.vn) Chiều 27/5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh sau khi thành lập mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan dùng dự.                 

Sớm kiện toàn bộ máy HĐND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Việc kiện toàn ổ chức bộ máy HĐND ở 2 địa phương mới phải nhanh chóng, kịp thời nhưng chặt chẽ, đúng luật...

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh cũ có 41 vị được phân chia như sau: Đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh mới có 20 vị, trong đó 9 đại biểu công tác tại cơ sở, 9 đại biểu là huyện ủy viên, 2 đại biểu là CBCCVC cấp huyện; đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh có 19 vị, trong đó 7 đại biểu công tác cơ sở, 10 đại biểu là thị ủy viên và 2 đại biểu là CBCCVC cấp thị xã.

Riêng 2 đại biểu được điều động công tác tại Đoàn Chỉ đạo theo Quyết định 1747 và Ban Chuyên trách theo Quyết định 1748 đang xin ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy.

Sớm kiện toàn bộ máy HĐND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Việc sắp xếp lại bộ máy của huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh vẫn còn nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung: căn cứ phân chia đại biểu; nên hay không nên triệu tập cuộc họp HĐND huyện Kỳ Anh cũ để quyết toán ngân sách, giải quyết một số nhiệm vụ, nội dung liên quan đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND ở 2 địa phương mới...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho rằng, những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự đang có nhiều ý kiến, do vậy Thường trực HĐND tỉnh sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ phía Thường trực Tỉnh ủy.

Sớm kiện toàn bộ máy HĐND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Theo luật định, khi chia tách địa giới hành chính, bộ máy có điều chuyển nhưng phải đảm bảo quyền hoạt động của đại biểu HĐND. Việc phân chia đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh cũ trong trường hợp này dựa vào 2 tiêu chí là đơn vị bầu cử và quyền địa hạt, Thường trực HĐND tỉnh cần xem xét để đảm bảo tiêu chí về số lượng đại biểu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương, ban, ngành liên quan cần tập trung thực hiện theo phương án đã nêu, sớm sắp xếp bộ máy HĐND, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định.

Sớm kiện toàn bộ máy HĐND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh

Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Nguyễn Viết Trường: HĐND tỉnh cần sớm cho ý kiến về nhân sự, có thông báo chính thức để huyện tổ chức thực hiện, kiện toàn bộ máy.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức bộ máy HĐND ở 2 địa phương mới phải nhanh chóng, kịp thời nhưng chặt chẽ, đúng luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc biệt là không được gây ảnh hưởng tình hình chính trị cơ sở.

Thăng Long

Theo baohatinh.vn
T