PrintAaa

Thống nhất thành lập đoàn “3 trong 1” giám sát công tác bầu cử sắp tới tại Hà Tĩnh

07:42 03/03/2021

Sáng 3/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 55 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì. Cùng dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh được phân bổ giới thiệu 16 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII với cơ cấu và thành phần cụ thể như: Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các phòng thuộc Văn phòng.

Thống nhất thành lập đoàn “3 trong 1” giám sát công tác bầu cử sắp tới tại Hà TĩnhPhó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe các Ban HĐND tỉnh đề xuất nội dung cần giám sát, giải trình việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, các Ban HĐND tỉnh sẽ tập trung cao cho việc giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện sau chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh...

Tại phiên họp, một số ý kiến đề nghị, trong cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần ưu tiên các đại biểu trẻ, đảm bảo tỷ lệ nữ theo quy định; tiếp tục quan tâm nhân sự thành viên các Ban HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ sắp tới. Đối với các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2021, cần quan tâm ban hành các chính sách mới thay thế các nghị quyết đã hết hiệu lực, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, quy định của pháp luật.

Thống nhất thành lập đoàn “3 trong 1” giám sát công tác bầu cử sắp tới tại Hà TĩnhTrưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Cần đảm bảo tỷ lệ nữ trong bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Một số ý kiến đề nghị trong giám sát về công tác bầu cử sắp tới, cần kết hợp các cuộc giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh để tránh phiền hà cho cơ sở; phát huy trí tuệ của các thành phần tham dự để hướng dẫn cơ sở tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thành công tốt đẹp.

 

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng thống nhất cao với danh sách 16 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và thông tin thêm về một số thông tin liên quan đến tình hình, cơ cấu, số lượng, thành phần bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thống nhất thành lập đoàn “3 trong 1” giám sát công tác bầu cử sắp tới tại Hà TĩnhBí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng lưu ý: Đối với kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới, cần bổ sung một số nội dung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra.

Đối với Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị cần xem xét, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; đặc biệt phải nêu rõ các kết quả đạt được, hạn chế cần khắc phục và bài học kinh nghiệm. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên kịp thời các nhân tố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về giám sát công tác bầu cử, cần thống nhất thành lập đoàn chung, kết hợp giám sát của HĐND, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm phát huy trí tuệ của các thành phần tham dự, đảm bảo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đối với kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới, ngoài nội dung xem xét ban hành nghị quyết về kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bổ sung thêm một số nội dung cần thiết, cấp bách để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra.

Theo http://baohatinh.vn