PrintAaa

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức năm 2022

16:00 10/03/2023
pdfThong_bao(1)Thong_bao(1)Download
pdfQD-phe-duyet-thi-sinh-(1)QD-phe-duyet-thi-sinh-(1)Download
pdfDanh_sach_du_dieu_kein(1)Danh_sach_du_dieu_kein(1)Download
pdfDS-thi-sinh-khong-du-dieu-kien-du-thi(10.03.2023_15h22p48)_signed(1)DS-thi-sinh-khong-du-dieu-kien-du-thi(10.03.2023_15h22p48)_signed(1)Download