PrintAaa

Thông báo Kết quả điểm thi (vòng 2) kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

14:49 04/02/2021
pdfThong-bao-ket-qua-thi-nang-ngach-vong-2-CV-CVC-(04.02.2021_15h42p20)_signedThong-bao-ket-qua-thi-nang-ngach-vong-2-CV-CVC-(04.02.2021_15h42p20)_signedDownload
pdfDanh-sach-vao-diem-thi-sinh-CVC.-chotDanh-sach-vao-diem-thi-sinh-CVC.-chotDownload