PrintAaa

Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

16:14 18/07/2022
pdfTB-trieu-tap-thi-sinh-xet-tuyen-140(15.07.2022_15h13p22)_signed_(1)TB-trieu-tap-thi-sinh-xet-tuyen-140(15.07.2022_15h13p22)_signed_(1)Download