PrintAaa

Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng

16:44 02/08/2022
Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ các nước ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt với chủ đề: “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng” sẽ diễn ra từ ngày 03-05/8/2022 tại Hà Nội.
 
 
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà sẽ chủ trì Hội nghị ACCSM 21

Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (Hội nghị ACCSM 21). Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì.

Hội nghị ACCSM 21 dự kiến sẽ có khoảng 100 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có 15 đoàn đại biểu quốc tế gồm 13 đoàn là lãnh đạo/ người đứng đầu cơ quan/ ủy ban công vụ các nước ASEAN, cán bộ cấp cao (SOM), cán bộ đầu mối phụ trách cấp làm việc của các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3; một đối tác đối thoại - Ban Công vụ Úc và Ban Thư ký ASEAN.
 
Logo chính thức của Hội nghị ACCSM 21


Trong 3 ngày làm việc chính thức, Hội nghị sẽ tập trung dung trao đổi, thảo luận nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động chưa hoàn thành trong Kế hoạch làm việc ACCSM 2016-2020 bị hoãn lại do dịch COVID-19; Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025, và Kế hoạch làm việc ACCSM+3 2021-2025.

Thảo luận về các thách thức đặt ra đối với nền công vụ ASEAN giai đoạn hậu 2020, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi với sự nổi lên của các thách thức mới chưa từng có tiền lệ. Đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới (thúc đẩy vai trò của ACCSM như một cơ chế điều phối giữa các cơ quan chuyên ngành, vai trò của nền công vụ trong việc chuyển đổi phương thức kết nối và phương thức làm việc truyền thống…).

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận việc gắn ứng dụng công nghệ thông tin như một phương tiện hiệu quả đổi mới cách thức làm việc trong nền công vụ, góp phần hiện đại hóa nền công vụ các nước ASEAN và đáp ứng với các xu thế và các thách thức mới hiện nay. Tăng cường hợp tác với các nước +3 của ASEAN và ACCSM. Chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước về cách thức nền công vụ ứng phó và thích ứng với các vấn đề mới phát sinh như vấn đề dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là kinh nghiệm của các nước + 3.

Hội nghị cũng sẽ tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác đối thoại Canada, Úc, New Zealand, Ấn Độ và đưa quan hệ giữa ACCSM với các nước đối tác đối thoại này lên tầm cao mới. Tiếp tục triển khai thực hiện vai trò Điều phối của ACCSM trong Diễn đàn về quản trị đất nước tốt “Good Governance Forum” với tư cách là cơ quan chuyên ngành phụ trách về Diễn đàn này.

Ngoài ra còn có một Diễn đàn về quản trị đất nước tốt sẽ tập trung thảo luận về: Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và Kinh nghiệm của Singapore trong việc phát triển nguồn nhân lực khu vực công.

Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (tên tiếng Anh là: ASEAN Cooperation on Civil Service Matters – ACCSM) được thiết lập từ năm 1981 để tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN, với niềm tin rằng việc hợp tác giữa các nền công vụ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên và để đóng góp vào việc hình thành Cộng đồng ASEAN, và xa hơn nữa, việc tăng cường hợp tác khu vực để đạt được tính năng động và thực thi công vụ hiệu quả cũng sẽ đóng góp cho việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 - một Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, sẻ chia trách nhiệm về xã hội, vận hành trên cơ sở nhà nước pháp quyền hướng tới phục vụ người dân, lấy người dân là trung tâm. 

Sứ mệnh của ACCSM là đóng góp cho sự thành công của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, phối hợp xây dựng các nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, có trách nhiệm và quản trị tốt.

Tất cả 10 nước thành viên đều đã luân phiên đảm nhiệm vai Chủ tịch ACCSM. Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 11 (ACCSM 11) lần đầu tiên trong các năm 2001 - 2002. Trong các năm 2021 - 2022, đây là lần thứ 2 Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ACCSM 21.

Nguồn: www.moha.gov.vn