PrintAaa

Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

08:06 30/06/2022

Chiều ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long dự, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương; Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; lãnh đạo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tại điểm cầu các địa phương có các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo Cục Thống kê và lãnh đạo Sở Nội vụ.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

 

Điểm điểm cầu tại địa phương

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là hai cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị điều tra bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với các mục tiêu quan trọng nhất là: (i) Đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước và các địa phương; (ii) Xây dựng chính sách, giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; (iii) Là cơ sở quan trọng để rà soát, bổ sung thông tin chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu thống kê khác.

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số lượng cơ sở hành chính, lao động, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương.

Riêng cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ lần đầu tiên chủ trì triển khai thực hiện đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Tổng cục Thống kê, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong hoạt động Điều tra (gồm thu thập thông tin và xử lý dữ liệu) đã giúp nâng cao hiệu quả của cuộc Điều tra. Dữ liệu điều tra được quản lý tập trung trên hệ thống công nghệ thông tin trực tuyến tại Trung ương, được phân quyền tới các cấp ở địa phương phục vụ công tác xử lý, tổng hợp và khai thác số liệu.

Mặc dù trong quá trình triển khai thu thập thông tin, cả hai cuộc Điều tra ít nhiều đã bị tác động bởi đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt thích ứng của Ban Chỉ đạo các cấp, công tác thu thập thông tin và nghiệm thu kết quả điều tra đã hoàn thành; đạt yêu cầu để xử lý, tổng hợp số liệu công bố kết quả chính thức theo kế hoạch.

Thứ trưởng Trương Hải Long khẳng định, thành công của cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trước hết là nhờ sự chỉ đạo nhất quyết liệt cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành hiệu quả của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các cấp; kết quả về công tác phối hợp liên ngành, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính (Tổng cục Thuế); đặc biệt là tinh thần làm việc cần mẫn, trách nhiệm, vượt qua khó khăn của các điều tra viên thống kê, giám sát viên, của công chức, viên chức Ngành Thống kê và Bộ Nội vụ. Đồng thời, có kết quả ngày hôm nay, cuộc Tổng điều tra và Điều tra còn nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong cả nước.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Trương Hải Long gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính các cấp, các Bộ, ngành, địa phương đã luôn hỗ trợ, đồng hành thời gian qua để góp phần vào thành công chung của hai cuộc điều tra lớn này.

Thứ trưởng Trương Hải Long đề nghị, trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ hoàn thiện các ấn phẩm phân tích chuyên sâu, dữ liệu vi mô Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 để chia sẻ cho các Bộ, ngành, địa phương với mục tiêu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đông đảo các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 

Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục Thống kê) Nguyễn Việt Phong báo cáo kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đại diện Bộ Nội vụ trao đổi, giải đáp các câu hỏi của báo chí, của các địa phương về kết quả hai cuộc điều tra.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
(Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy chủ trì trao đổi, giải đáp các câu hỏi của báo chí

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu kết luận Hội nghị 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương khẳng định, trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng để bảo đảm tổng hợp và công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời cho biết, các ấn phẩm phân tích chuyên sâu, dữ liệu vi mô Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 sẽ được chia sẻ rộng rãi với mục tiêu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đông đảo các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Quang cảnh Hội nghị
Nguồn: www.moha.gov.vn