PrintAaa

Hội thảo khoa học Chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

07:07 24/06/2022
Ngày 23/6, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học Chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước Nguyễn Ngọc Vân chủ trì hội thảo khoa học.
TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu khai mạc hội thảo khoa học.

Tham dự Hội thảo khoa học có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ TS Thang Văn Phúc, PGS. TS. Văn Tất Thu; các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực hành chính học, luật học; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ Tp Hà Nội; đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc hội thảo khoa học, TS Nguyễn Ngọc Vân cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, công chức, trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những định hướng để tiếp tục hoàn thiện chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam. Trong khuôn khổ hội thảo khoa học, đề nghị các đại biểu  tập trung trao đổi vào những nội dung, như: Những vấn đề lý luận chung về chế độ công vụ, công chức; Công vụ, công chức và các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của một số Bộ, ngành, địa phương; Bối cảnh và yêu cầu mới của đất nước đặt ra đối với cải cách chế độ công cụ, công chức ở Việt Nam; Quan điểm, giải pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ của hội thảo khoa học, các chuyên gia, nhà khoa học đã tham luận nhiều ý kiến, tập trung vào một số nội dung như: Những vấn đề lý luận về công vụ; Trách nhiệm, đạo đức, văn hóa công vụ; Các yếu tố có ảnh hưởng đến chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam; Quan điểm, định hướng cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam; Thực trạng và quan điểm, giải pháp trong trọng dụng và thu hút nhân tài trong các cơ quan nhà nước;...

Một số hình ảnh tại hội thảo khoa học:

 
PGS. TS. Văn Tất Thu - Chủ nhiệm Khoa Quản lý nhà nước, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trình bày tham luận.

                                                                   TS. Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu.

GS. TS. Phạm Hồng Thái - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận.
 
TS. Đinh Duy Hòa - nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, phát biểu.
 
Nguồn: www.moha.gov.vn