PrintAaa

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức: Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả

11:00 22/08/2022
Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 
Đây là một bước trong quy trình tuyển dụng; không chỉ sàng lọc để lựa chọn các ứng viên có năng lực trở thành công chức mà còn góp phần khoa học hóa, minh bạch hóa quy trình tuyển dụng công chức. Các nguyên tắc, điều kiện, trình tự kiểm định…được quy định như thế nào trong dự thảo và có gì đáng bàn? Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức cần được tổ chức như thế nào để tạo sự đổi mới trong quy trình tuyển dụng theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả? Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm và Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ , Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam sẽ chia sẻ về câu chuyện này.
 

Nguồn: vov1.vov.gov.vn 

 

VOV1 - Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đây là một bước trong quy trình tuyển dụng; không chỉ sàng lọc để lựa chọn các ứng viên có năng lực trở thành công chức mà còn góp phần khoa học hóa, minh bạch hóa quy trình tuyển dụng công chức. Các nguyên tắc, điều kiện, trình tự kiểm định…được quy định như thế nào trong dự thảo và có gì đáng bàn? Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức cần được tổ chức như thế nào để tạo sự đổi mới trong quy trình tuyển dụng theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả? Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm và Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ , Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam sẽ chia sẻ về câu chuyện này.

Cập nhật : 8:36 18/8/2022
 
 
Tải file
 

VOV1 - Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đây là một bước trong quy trình tuyển dụng; không chỉ sàng lọc để lựa chọn các ứng viên có năng lực trở thành công chức mà còn góp phần khoa học hóa, minh bạch hóa quy trình tuyển dụng công chức. Các nguyên tắc, điều kiện, trình tự kiểm định…được quy định như thế nào trong dự thảo và có gì đáng bàn? Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức cần được tổ chức như thế nào để tạo sự đổi mới trong quy trình tuyển dụng theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả? Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm và Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ , Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam sẽ chia sẻ về câu chuyện này.

Cập nhật : 8:36 18/8/2022
 
 
Tải file
 

VOV1 - Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đây là một bước trong quy trình tuyển dụng; không chỉ sàng lọc để lựa chọn các ứng viên có năng lực trở thành công chức mà còn góp phần khoa học hóa, minh bạch hóa quy trình tuyển dụng công chức. Các nguyên tắc, điều kiện, trình tự kiểm định…được quy định như thế nào trong dự thảo và có gì đáng bàn? Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức cần được tổ chức như thế nào để tạo sự đổi mới trong quy trình tuyển dụng theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả? Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm và Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ , Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam sẽ chia sẻ về câu chuyện này.

Cập nhật : 8:36 18/8/2022
 
 
Tải file
 

VOV1 - Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đây là một bước trong quy trình tuyển dụng; không chỉ sàng lọc để lựa chọn các ứng viên có năng lực trở thành công chức mà còn góp phần khoa học hóa, minh bạch hóa quy trình tuyển dụng công chức. Các nguyên tắc, điều kiện, trình tự kiểm định…được quy định như thế nào trong dự thảo và có gì đáng bàn? Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức cần được tổ chức như thế nào để tạo sự đổi mới trong quy trình tuyển dụng theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả? Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm và Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ , Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam sẽ chia sẻ về câu chuyện này.

Cập nhật : 8:36 18/8/2022
 
 
Tải file