PrintAaa

Đoàn Công tác của Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên tại tỉnh Hà Tĩnh

11:19 10/08/2022
Ngày 10/8, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Ông Hoàng Quốc Long phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên cho biết, buổi làm việc nhằm kiểm tra, khảo sát công tác tuyển dụng, chính sách sau tuyển dụng, đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; việc bố trí, tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ và việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Quốc Long đề nghị các đại biểu phía tỉnh Hà Tĩnh tập trung thảo luận, báo cáo làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; đề nghị thành viên Đoàn công tác trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của tỉnh Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Ông Bùi Quang Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Quang Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, về thực hiện các chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin, báo chỉ xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định đến các đơn vị TNXP, các đội viên TNXP tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tinh. Lồng ghép tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú sinh hoạt diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt định kỳ, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật.... trong đó nhấn mạnh về các chính sách đối với thanh niên và trách nhiệm của nhà nước, xã hội đối với việc thực hiện các chính sách đối với TNXP.

Việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ các đơn vị TNXP, tỉnh Hà Tĩnh hiện có 03 đơn vị TNXP, gồm: Tổng đội Thanh niên xung phong – xây dựng kinh tế mới vùng Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Tổng đội Tây Sơn); Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Tổng đội Phúc Trạch) và Trung tâm Hướng nghiệp và phát triển kinh tế thuỷ sản Thanh niên xung phong Hà Tĩnh (Trung tâm Thủy sản).

Về thực hiện chế chính sách đối với Cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Quang Dương cho biết, từ năm 2012 đến nay đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 792 cựu TNXP còn sống; thân nhân của 546 cựu TNXP đã từ trần; chế độ trợ cấp hàng tháng đối với 10 cựu TNXP (chỉ tính riêng đối với việc triển khai thực hiện quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, tỉnh vẫn tiếp tục rà soát, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng.

Về thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, từ năm 2019 đến năm 2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện 03 kỳ xét tuyển công chức, viên chức theo Nghị định số 140 của Chính phủ. Việc thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thực hiện theo đúng quy định, đã tuyển dụng được những sinh viên có năng lực vào làm việc tại các cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị.

Năm 2020, 09/09 công chức được tuyển dụng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu công tác tại đơn vị. Năm 2021, 22/27 công chức, viên chức được tuyển dụng thu hút được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác tại đơn vị. Có 01 công chức nghỉ việc vì lý do gia đình và nguyên vọng cá nhân.

Về thực hiện Nghị quyết số 136 của Chính phủ, toàn tỉnh có 35 Đội viên Đề án 500 được tuyển chọn, ký hợp đồng làm việc. Đến thời điểm ngày 01/8/2022, có 04 Đội viên xin nghỉ công tác theo nguyện vọng: 08 Đội viên đã được bố trí, đảm nhận vị trí công việc khác (01 cán bộ cấp xã, 04 công chức cấp xã, 01 viên chức, 01 công chức sở); 23 Đội viên hiện chưa được tuyển dụng, bố trí (trong đó, huyện Hương Khê có 15 Đội viên: huyện Nghi Xuân có 04 Đội viên, huyện Lộc Hà có 01 Đội viên; huyện Kỳ Anh có 02 Đội viên, thị xã Kỳ Anh có 01 Đội viên). Các đơn vị đều đã báo cáo phương án sơ bộ tuyển dụng, bố trí Đội viên Đề án 500 giai đoạn đến năm 2025, theo đó, sẽ đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng Đội viên đề án 500 trước 31/12/2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo UBND cấp huyện và Phòng Nội vụ thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo, chia sẻ số liệu cụ thể về việc thực hiện chính sách thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, việc bố trí, tuyển dụng Đội viên Đề án 500 tri thức trẻ theo Nghị quyết số 136/NQ-CP và việc giải quyết hưởng trợ cấp đối với TNXP trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện, thành phố nói riêng.
 
Ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê phát biểu tại buổi làm việc

Ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, qua nhiều năm thực hiện mô hình hoạt động TNXP và Đề án 500 đã có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đã tạo cú hích cho việc phát triển kinh tế nói chung nhưng nếu duy trì mô hình TNXP này thì không phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Về chất lượng 15 đội viên Đề án 500 được đánh giá rất tốt trong quá trình rèn luyện và làm việc, đây có thể nói là những nhân tố tích cực, nổi trội trong công việc nên cần được tuyển dụng sớm.
 
Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi làm việc

Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trong 03 năm, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tuyển công chức, viên chức theo chính sách thu hút, có 22 thí sinh tốt nghiệp xuất sắc nộp hồ sơ, tuy nhiên chỉ có 14 sinh viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, có 08 sinh viên không đủ điều kiện do kết quả rèn luyện chỉ đạt loại tốt. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, tham mưu Chính phủ sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện tại Nghị định số 140 đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo hướng xếp loại học tập xuất sắc, xếp loại rèn luyện từ loại tốt trở lên để những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tránh bỏ sót nhân tài.
 
Ông Hoàng Cẩm Thạch phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hoàng Cẩm Thạch, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết, tỉnh có 3 đơn vị TNXP, đây là mô hình do UBND tỉnh thành lập và giao Đoàn Thanh niên tỉnh quản lý, biên chế do Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý. Về kết quả hoạt động, TNXP đã phát huy vai trò phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành vùng nguyên liệu, giải quyết được việc làm cho nhiều người. Tuy nhiên, theo Nghị định số 12/2011/NĐ-CP thì Tổng đội được giao đất nhưng các văn bản quản lý chuyên ngành thì Tổng đội không được giao quyền sở hữu nên khó khăn trong việc quản lý và vay vốn phát triển kinh tế.

Ông Hoàng Cẩm Thạch đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, sớm tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2011/NĐ-CP phù hợp với thực tiễn hiện nay, trong đó cần xác định rõ địa vị pháp lý của từng mô hình tổ chức TNXP; cơ quan thành lập, cơ quan quản lý TNXP, nghiên cứu sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2021 NĐ-CP về chính sách đối với TNXP, Thanh niên tình nguyên để thuận lợi trong thực hiện.

Các đại biểu cũng cho rằng, việc bố trí, tuyển dụng đội viên Đề án 500 gặp khó khăn do tỉnh Hà Tĩnh dôi dư công chức vì sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã.

Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, đề xuất Chính phủ bổ sung quy định đối tượng thu hút là cán bộ khoa học trẻ tại Nghị định số 140 2017/NĐ-CP theo hướng có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo sau đại học trùng với ngành hoặc chuyên ngành đạo tạo ở bậc đại học để tạo điều kiện thu hút được lực lượng cán bộ khoa học trẻ có năng lực, nếu quy định chỉ có chuyên ngành thì phạm vi hẹp. hơn, khó tuyển dụng…
 
Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên Vụ Công tác thanh niên phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi với các kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Nghị định số 140 chưa hợp lý so với công chức, viên chức đã làm việc lâu năm, đại diện các đơn vị của Bộ Nội vụ cho rằng đây là vấn đề cần nghiên cứu và có thể đề xuất sửa đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách thu hút có thể thực hiện một lần sau khi tuyển dụng như một số tỉnh đang áp dụng, còn chế độ, chính sách có thể áp dụng chung theo quy định hiện hành.

Về đội viên Đề án 500, còn 23 trường hợp chưa được sắp xếp, tỉnh cần có giải pháp để tuyển dụng nốt 23 trường hợp này.

Về thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, tỉnh đã thành lập 03 mô hình tổ chức TNXP, theo quy định hiện hành nếu thực hiện xong nhiệm vụ thì sẽ giải thể và giải quyết chế độ đối với cán bộ quản lý; hoặc có thể chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp TNXP.

Về một số kiến nghị, đề xuất ngoài thẩm quyền, Đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu ý kiến để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết...
 
Quang cảnh buổi làm việc


Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Long ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở Nội vụ trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, Nghị định 140 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, biểu dương tỉnh đã có phương án đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng, bố trí Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước ngày 31/12/2025.

Trong thời gian tới, ông Hoàng Quốc Long đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 140, cụ thể, sau khi tuyển dụng được 26 công chức, viên chức, đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí đúng với vị trí việc làm tuyển dụng, đồng thời, có đánh giá xếp loại cụ thể, chính xác đối với các đối tượng này. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách nhằm thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào cơ quan nhà nước.

Về chế độ thanh niên xung phong, UBND tỉnh phối hợp Hội Cựu thanh niên xong phong tỉnh tiếp tục đẩy nhanh việc tổng hợp số liệu, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho các hội viên còn lại. 

Về mô hình Tổng đội thanh niên xung phong cần nghiên cứu, xem xét tính phù hợp tại thời điểm hiện nay có thể chuyển đổi mô hình khác phù hợp với thực tiễn.