PrintAaa

Sở Nội vụ tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ điện tử, quản lý hồ sơ điện tử năm 2022

08:54 13/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; ngày 13/6/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty cổ phần Tin học Tân Dân tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ điện tử, quản lý hồ sơ điện tử cho gần 90 người là công chức tham mưu quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ Phòng Nội vụ cấp huyện, công chức phụ trách Công nghệ thông tin và công chức Văn thư cơ quan ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Ông Mai Trường Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Lớp tập huấn có đồng chí Mai Trường Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo và công chức Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ; công chức tham mưu quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ Phòng Nội vụ cấp huyện, công chức phụ trách Công nghệ thông tin và công chức Văn thư cơ quan của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Trưởng phòng Kinh doanh và Triển khai, Công ty cổ phần Tin học Tân Dân - Báo cáo viên tại Hội nghị

Hội nghị đã được Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Trưởng phòng Kinh doanh và Triển khai, Công ty cổ phần Tin học Tân Dân hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm hồ sơ lưu trữ: giới thiệu các tính năng của phần mềm; hướng dẫn cập nhật danh mục hồ sơ cơ quan và thực hành theo tài khoản của từng cơ quan, đơn vị; hướng dẫn lập hồ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc, tiến tới giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ, tra cứu dữ liệu của quản trị hệ thống phần mềm… Đồng thời các học viên được báo cáo viên cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan của phần mềm và quá trình thực hành.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức về công tác văn thư, lưu trữ, cập nhật danh mục hồ sơ cơ quan, lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc cho các công chức đầu mối của các đơn vị; tiến tới triển khai, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tạo lập được hồ sơ điện tử trên phần mềm trong quá trình giải quyết công việc, cập nhật các văn bản liên quan vào hồ sơ đã tạo lập, hiệu chỉnh hồ sơ và nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh, đưa công tác văn thư, lưu trữ nói chung và công tác lập, quản lý hồ sơ điện tử nói riêng trở nên chuyên nghiệp, hiện đại, có hiệu quả, góp phần cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử trong giai đoạn hiện nay./.

Tin, bài, ảnh: Hồ Thị Niêm, Chuyên viên phòng CCHC&VTLT.