PrintAaa

SỞ NỘI VỤ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015

17:06 01/07/2022

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã thường xuyên quan tâm, quán triệt về tầm quan trọng của áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn ISO vào các hoạt động quản lý, điều hành. Hiện nay, ở Cơ quan Văn phòng Sở và 03 đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ đã xây dựng và thường xuyên duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ.

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch Kế hoạch Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Nội vụ năm 2022. Ngày 01/7/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH-CN), tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về HTQLCL ISO tại Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Th.s Trần Thị Thùy Vân – Chuyên gia đánh giá trưởng về Hệ thống Tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng truyền đạt các nội dung

Tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo và công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở đã được nghe Th.s Trần Thị Thùy Vân – Chuyên gia đánh giá trưởng về Hệ thống Tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng truyền đạt các nội dung về cách thức xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng; Việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Nội vụ; chỉ ra các hạn chế, tồn tại và hướng dẫn cụ thể để Cơ quan Sở Nội vụ và các phòng, ban, đơn vị kịp thời rà soát, khắc phục, cải tiến HTQLCL một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng trong thời gian tới. 

Đồng chí Mai Trường Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn

Tin, bài, ảnh: Nguyễn Trần Chung, Văn phòng Sở