PrintAaa

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

10:33 24/08/2023

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2023), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ đăng tải nội dung thư: