PrintAaa

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ BAN TÔN GIÁO NHIỆM KỲ 2022 – 2025

17:45 15/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 36 KH/ĐUK, ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 164-KH/ĐUK, ngày 19/7/2022  của Đảng ủy Sở Nội vụ về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025; sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc; được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ; Chiều ngày 15/8/2022, Chi bộ Ban Tôn giáo đã tổ chức thành công tổ chức  Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Thị Sâm - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Phan Thị Tổ Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các Chi bộ; đại diện các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tôn giáo đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, xác định: Quán triệt nhất quán các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo theo quy định trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xử lý các vụ việc tôn giáo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà chi bộ Ban Tôn giáo đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đồng chí đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các đảng viên phát biểu trình bày tham luận tại đại hội

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Chi bộ gồm 3 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; bầu đồng chí Phan Quốc Khánh giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí, Hà Thị Sâm Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh và đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng hoa BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại diện các Chi bộ, đoàn thể trực thuộc Sở tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Kết thúc đại hội, đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với sự tham gia của đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy.

Tin, bài, ảnh: Võ Văn Ninh, Ban Tôn giáo