PrintAaa

Khẩn trương, nghiêm túc xây dựng đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy

07:07 19/08/2016

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, hội đặc thù cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc xây dựng đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế.

Thực hiện Kết luận 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh giao các cơ quan khối nhà nước và đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nội dung tại Kế hoạch 01-KH/BCĐ ngày 26/7/2016 của BCĐ xây dựng đề án.

khan truong nghiem tuc xay dung de an sap xep tinh gian bo may

Trước 30/9/2016 phải hoàn thành đề án khối cơ quan nhà nước và đơn vị trực thuộc

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề án của đơn vị, địa phương mình theo đúng tinh thần Kết luận 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Sở Nội vụ Hà Tĩnh đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng đề án, đồng thời tổng hợp đề án khối cơ quan nhà nước và đơn vị trực thuộc, hoàn thành trước ngày 30/9/2016 để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định.

H.X

Theo http://baohatinh.vn