PrintAaa

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II/2022

07:10 20/04/2022

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ; trong đó lưu ý cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với lộ trình, kế hoạch cụ thể.

Theo Báo Hà Tĩnh