PrintAaa

Quy định mới nhất về tinh giản biên chế

11:16 05/06/2023
Ngày 03/6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP  quy định về tinh giản biên chế đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính…