PrintAaa

việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

21:21 02/11/2023