PrintAaa

Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ về xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thanh niên; tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên toàn tỉnh theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh

10:35 22/03/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 19/4/2018, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ về xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thanh niên; tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên toàn tỉnh theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị tập huấn được thực hiện trong khuôn khổ của Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực” (FCB) do Cơ quan Phát triển Bỉ (Enable) tài trợ.

Tham dự khai mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuộc Sở Nội vụ, các đồng chí Giảng viên Tiến sỹ Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ và Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hùng, Viện Trưởng Viện Lãnh đạo và Quản lý, McAD thực hiện.

Chương trình Hội nghị tập huấn gồm có 03 khóa, mỗi khóa 04 ngày, được tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ về xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thanh niên; tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên toàn tỉnh.

Phần lớn các CBCCVC Sở Nội vụ đánh giá cao nội dung, kiến thức đã được tập huấn, trao đổi và chia sẽ với Giảng viên - T.S Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ về thực trạng, khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác thanh niên. Đặc biệt là cùng trao đổi, cụ thể hóa các đề xuất, giải pháp giải quyết những tồn tại, khó khăn của Sở Nội vụ Hà Tĩnh trong quá trình tham mưu triển khai công tác thanh niên tại tỉnh Hà Tĩnh.

Sau các ngày tập huấn, các học viên đã nắm bắt được kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên; phương pháp lồng ghép mục tiêu phát triển thanh niên quốc gia vào kế hoạch của tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, các học viên đã được cập nhật, hệ thống hóa được các kiến thức, quy định, hướng dẫn mới về thanh niên và công tác thanh niên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Riêng đối với tập huấn về công tác đào tạo, bồi dưỡng do T.S Nguyễn Khắc Hùng, Viện Trưởng Viện Lãnh đạo và Quản lý, Chủ tịch HĐQT, Công ty Tư vấn và Phát triển Quản lý McAD giảng dạy: Các học viên đã hệ thống hóa được các quy trình tổ chức một khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các bước: khảo sát, xác định nhu cầu bồi dưỡng của các đối tượng tập huấn; lập kế hoạch xây dựng các chuyên đề tập huấn; lựa chọn phương pháp tập huấn phù hợp với đối tượng học viên; cách thức tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi khóa tập huấn.

Theo đó, phần lớn CBCCVC Sở Nội vụ đã cơ bản thành thạo kỹ năng lập kế hoạch và triển khai đào tạo bồi dưỡng, làm tốt công tác xây dựng chiến lược phát triển thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/2/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Khóa tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC trên toàn tỉnh qua nâng cao chất lượng công tác đào tạo, dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức; tham mưu các chính sách nâng cao năng lực cho thanh niên, phù hợp với thực trạng, điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHÓA TẬP HUẤN:

 

Hình 1: T.S Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ đang tiến hành tập huấn cho CBCCVC Sở Nội vụ Hà Tĩnh

 

 

 

Hình 2: Học viên đang trình bày kết quả làm việc nhóm

 

Hình 3. Học viên đang tham gia thảo luận, làm việc nhóm tại Hội nghị tập huấn.