Xây dựng – Chính quyền

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
77/2015/QH13 19/06/2015 Quốc hội Tổ chức chính quyền địa phương