PrintAaa

Tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

14:00 15/02/2016
pdfTT02huongdanbaucuQHvaHDNDcaccapTT02huongdanbaucuQHvaHDNDcaccapDownload