Thông báo

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

PrintAa

Lãnh đạo Ban và Chi cục trực thuộc

I. Ban Thi đua, khen thưởng

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 02393.681.007 

- Email: nguyenvanhung.snv@hatinh.gov.vn

II. Ban Tôn giáo

1. Ông Đào Văn Hải - Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 02393.855.396 

- Email: daovanhai.snv@hatinh.gov.vn

III. Chi cục Văn thư, lưu trữ

1. Ông Mai Trường Sinh, Chi cục trưởng

​- Điện thoại: 02393.608.974
 - Email: maitruongsinh.snv@hatinh.gov.vn