12/2023/TT-BNV

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính
Số/Ký hiệu 12/2023/TT-BNV
Trích yếu Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 08-08-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf1082023144255TT12-2023_TT-BNV_Thong_tu_bai_bo_Thong_tu_ve_CCVC1082023144255TT12-2023_TT-BNV_Thong_tu_bai_bo_Thong_tu_ve_CCVCDownload