16/2023/TT-BNV

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính
Số/Ký hiệu 16/2023/TT-BNV
Trích yếu Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
Ngày ban hành 15-11-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf16112023152525TT16-2023_TT-BNV_signed16112023152525TT16-2023_TT-BNV_signedDownload