17/2023/TT-BNV

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính
Số/Ký hiệu 17/2023/TT-BNV
Trích yếu Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Ngày ban hành 29-11-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf6122023152326Thong_tu_so_17_TT-BNV6122023152326Thong_tu_so_17_TT-BNVDownload