80/2015/QH13

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính
Số/Ký hiệu 80/2015/QH13
Trích yếu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày ban hành 22-06-2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
pdfVanBanGoc_80.2015.QH13VanBanGoc_80.2015.QH13Download