89/QĐ-UBND

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính
Số/Ký hiệu 89/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành
Ngày ban hành 10-01-2024
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm