996/QĐ-BNV

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính
Số/Ký hiệu 996/QĐ-BNV
Trích yếu UYẾT ĐỊNH SỐ 996/QĐ-BNV NGÀY 08/12/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2024 CỦA BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 08-12-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm