03/BNV-VBHN

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 03/BNV-VBHN
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Ngày ban hành 30-05-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf03_VBHN_2022_BNV_compressed03_VBHN_2022_BNV_compressedDownload