29/2024/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 29/2024/NĐ-CP
Trích yếu Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành 06-03-2024
Người ký Trần Lưu Quang
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf29-ndcp.signed29-ndcp.signedDownload