PrintAaa

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa ban tỉnh Ha Tĩnh năm 2022

16:18 11/03/2022
pdf57._KH-doi-thoai-voi-TN-nam-2022...-633(11.03.2022_15h07p55)_signed57._KH-doi-thoai-voi-TN-nam-2022...-633(11.03.2022_15h07p55)_signedDownload