PrintAa

Thông báo thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017

07/11/2017

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 1140/HCQG-HĐTTH về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 (Thông báo).
Theo Thông báo, căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-BNV ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 và căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 của Bộ Nội vụ, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 (Hội đồng) thông báo một số nội dung sau:
Hội đồng thi triệu tập viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 do Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ tổ chức (có danh sách kèm theo).
Địa điểm, thời gian đón tiếp, hướng dẫn làm bài thi, khai mạc kỳ thi và tổ chức thi, được chia làm 3 đợt (Cụ thể của từng đợt xem chi tiết trong Thông báo số 1140/HCQG-HĐTTH).
Khu vực thi miền Bắc (tại Hà Nội): Thí sinh liên hệ mua tài liệu ôn thi tại Học viện Hành chính Quốc gia số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Khu vực thi miền Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh): Thí sinh liên hệ mua tài liệu ôn thi tại Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, số 10, Đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương có viên chức dự thi cử 01 Trưởng đoàn, 01 Phó Trưởng đoàn trong số viên chức dự thi để thực hiện các thủ tục nộp lệ phí dự thi cho cả đoàn và các thủ tục khác khi phát sinh. Thông tin của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn (họ, tên và số điện thoại di động) gửi về Hội đồng thi khi đến làm thủ tục dự thi.
Đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương đối chiếu lại các thông tin trong danh sách dự thi đính kèm Công văn triệu tập của Hội đồng thi. Trường hợp có thay đổi về đăng ký thi môn ngoại ngữ hoặc miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học và thông tin khác của viên chức dự thi, đề nghị cơ quan có viên chức dự thi gửi văn bản đính chính về Hội đồng thi theo địa chỉ: Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 14/11/2017 để Hội đồng thi tổng hợp, xem xét, giải quyết (có mẫu đính chính kèm theo). Sau ngày 14/11/2017, Hội đồng thi sẽ không tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và thông tin khác của thí sinh.
Thông tin về kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 – 2017 đề nghị liên hệ ông Đoàn Văn Dũng, điện thoại 0913.592.248 (liên hệ về tổ chức kỳ thi); ông Đỗ Xuân Quỳnh, điện thoại: 0908.923.333 (liên hệ về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi); bà Nguyễn Thị Phong Lan, điện thoại: 0983.556.000 (liên hệ về thủ tục chuyển khoản lệ phí dự thi). Số fax: 024.3835.8943.

pdfcv_1140cv_1140Download