PrintAaa

Triển lãm trực tuyến "Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ"

16:15 16/12/2021

Hà Tĩnh là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa. Trong suốt chiều dài lịch sử, các tổ chức địa giới hành chính, cùng tên gọi của vùng đất này luôn thay đổi và đến năm 1831 (năm Minh Mệnh thứ 12), tỉnh Hà Tĩnh mới chính thức được thành lập.

  Nhân kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021), UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” với mục đích mang lại cho công chúng cái nhìn tổng thể và rõ nét hơn về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hà Tĩnh.

     Chặng đường lịch sử vẻ vang 190 năm thành lập, xây dựng và phát triển của vùng đất Hà Tĩnh sẽ được tái hiện qua 4 phần:
     * Phần 1: Sự hình thành vùng đất Hà Tĩnh: 1831 - 1885
     * Phần 2: Hà Tĩnh trong phong trào giải phóng dân tộc: 1885 - 1945
     * Phần 3: Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: 1945 - 1975
     * Phần 4: Hà Tĩnh tự hào phát triển (1976 đến nay)
     Hơn 130 phiên bản tài liệu, tư liệu, bản đồ, bản vẽ, hình ảnh giới thiệu trong triển lãm này được lựa chọn từ Châu bản triều Nguyễn và Mộc bản triểu Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới, tài liệu thời kỳ Pháp thuộc, tài liệu, hình ảnh từ năm 1945 đến nay.          
     ⏰ Thời gian: Triển lãm bắt đầu diễn ra từ ngày 20/12/2021 
     📱 Hình thức: Trực tuyến 
     * Trên website, fanpage Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) 
     * Trên Cổng TTĐT, fanpage Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh
     * Trên Website chính thức của triển lãm
     Hy vọng triển lãm sẽ giúp công chúng nói chung và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói riêng hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành vùng đất địa linh - nhân kiệt này!