PrintAaa

Điều động ông Đoàn Xuân Hoài, chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền - Tổ chức biên chế đến công tác tại phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ

15:58 24/03/2022
pdfQD-dieu-dong-cong-chuc-Doan-Xuan-Hoai-(24.03.2022_15h42p35)_signedQD-dieu-dong-cong-chuc-Doan-Xuan-Hoai-(24.03.2022_15h42p35)_signedDownload