316/KH-UBND

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 316/KH-UBND
Trích yếu Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không
Ngày ban hành 27-07-2023
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm