05/VBHN-BNV

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 05/VBHN-BNV
Trích yếu Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Ngày ban hành 22-07-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_VBHN_05_2022_BNVVanBanGoc_VBHN_05_2022_BNVDownload