1683/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 1683/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
Ngày ban hành 18-08-2022
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfQD-phe-duyet-VTVL-UBND-cap-huyen_(18.08.2022_15h23p58)_signedQD-phe-duyet-VTVL-UBND-cap-huyen_(18.08.2022_15h23p58)_signedDownload