03/2023/TT-BYT

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 03/2023/TT-BYT
Trích yếu Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập
Ngày ban hành 17-02-2023
Người ký Đào Hồng Lan
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Đính kèm
pdfVanBanGoc_555339VanBanGoc_555339Download