04/2024/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 04/2024/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo và việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 29-01-2024
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQdtieuchuantungchucvucapxa-921(29.01.2024_07h59p01)_signedQdtieuchuantungchucvucapxa-921(29.01.2024_07h59p01)_signedDownload