04/VBHN-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 04/VBHN-BNV
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Ngày ban hành 19-07-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_VBHN__04_2022_BNVVanBanGoc_VBHN__04_2022_BNVDownload