06/2023/-TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 06/2023/-TT-BNV
Trích yếu Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
Ngày ban hành 05-05-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_TT_06-2023-TT-BNVVanBanGoc_TT_06-2023-TT-BNVDownload