06/2023/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 06/2023/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Ngày ban hành 21-02-2023
Người ký Trần Lưu Quang
Chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_6_2023_ND-CP_VanBanGoc_6_2023_ND-CP_Download