07/2022/TT-BVHTTDL

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 07/2022/TT-BVHTTDL
Trích yếu Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Ngày ban hành 25-10-2022
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đính kèm
pdf07-bvhttdl07-bvhttdlDownload