111/2022/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 111/2022/NĐ-CP
Trích yếu Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành 30-12-2022
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf111-nd.signed111-nd.signedDownload