1183/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 1183/SNV-CCVC
Trích yếu Thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Thông tư số 10/2023/TT-BNV
Ngày ban hành 29-06-2023
Người ký Mai Trường Sinh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm