12/2022/TT-BTNMT

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 12/2022/TT-BTNMT
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 24-10-2022
Người ký Nguyễn Thị Phương Hoa
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm
pdf12-btnmt12-btnmtDownload